El dia 17 de Juliol registrem a l'Ajuntament l'entrada de la següent MOCIÓ

PETICIÓ DE REUNIÓ  A  SOM AMPOSTA

REFÚS DE SOM AMPOSTA

RESPOSTA  A  SOM AMPOSTA

© Tots Som Poble 2018-2022